Download as iCal file
 
Bodhisattvakoulu VI: Ykseyden monimuotoisuus (Multiplicity in Oneness)
From Friday, 17. May 2019 -  19:00
To Sunday, 19. May 2019 - 16:00
This repeat is an exception to the normal repeat pattern
Hits : 223

Bodhisattvakouluun voivat osallistua jo valmiiksi ryhmässämme olevat sekä uudet ihmiset, jotka tuntevat sisäisen kutsun sekä ovat halukkaita oppimaan lisää meditaatiosta ja tietoisuuden asteittaisesta ja tasapainoisesta heräämisestä ja sen lainalaisuuksista, ja joilla on sisäinen toive ja vakaa pyrkimys ottaa askel kohti säännöllistä meditaatiota ja tietoista ja myötätuntoista elämäntapaa. Koulutuksen voi suorittaa myös etäopiskeluna mp3 nauhoituksen avulla.

Tämän vuoden yleisteemana on joogaperinteiden ja muiden henkisten traditioiden ytimessä oleva Ykseys, joka ilmentää Itseään monimuotoisuutena kaikkialla maailmankaikkeudessa. Vaikka ydinolemuksemme onkin monien henkisten opetusten mukaan jokaisella sama – henkinen tietoisuus (oleminen-tietoisuus-rakkaus – sat-chit-ananda), tämä kaikkiallinen tietoisuus ilmentää itseään täysin ainutlaatuisella tavalla jokaisessa yksilössä. Vaikka meistä kukaan ei ole erityinen suhteessa keneenkään toiseen, jokainen on täysin uniikki Ykseyden ilmentymä monimuotoisuudessa.

Kun opimme tuntemaan itseämme syvältä käsin tietoisuusharjoituksen kautta, opimme kunnioittamaan ja hyväksymään niin omaa kuin toistenkin yksilöllisyyttä, nähden se rikkautena ja kauniina tietoisuuden luonnollisena osana. Vasta kun saamme kokemuksellisen häivähdyksen siitä, että olemme jokainen – kaikessa keskeneräisyydessämme – Yhden tietoisuuden ilmentymä, emmekä millään muotoa erillinen siitä, tapahtuu meissä perustavanlaatuinen henkinen muuntuminen. Kun pystymme edes hetkittäin näkemään itsemme ja toisemme tietoisuutemme valossa ilman mielen erilaisia projisointeja ja tuomitsemista, pystymme yhä enenevässä määrin olemaan samaistumatta mieleemme ja tunteisiimme. Tällöin alamme kokea sitä, mitä todellisuudessa olemme silloin, kun meitä ei määritä ajatuksemme ja tunteemme. Tietoisuusharjoitusten myötä oman syvemmän itsemme löytäminen tapahtuu asteittaisesti erilaisten mielen rajoitteiden ja tunnekipujen tiedostamisen, hyväksymisen ja myötätuntoisen asenteen kautta, mikä johtaa irti päästämiseen.

Bodhisattvakoulun tapaamiset koostuvat ohjatuista meditaatioista ja meditatiivisista terapeuttisista harjoituksista sekä harjoitusta tukevasta opetuksesta, joka ammentaa eri jooga-, meditaatio- ja kontemplatiivisten henkisten perinteiden ydinopetuksista liittyen mm. maailmankaikkeuden ja ihmisen henkiseen rakenteeseen, myötätunnon kehittämiseen, maailman palvelemiseen ja henkisyyden ilmentämiseen päivittäisessä elämässä. Opetuksia inspiroivat useat henkiset traditiot, kuten Tiibetin ja Zen buddhalaisuus, Advaita vedanta, Kashmir Shaivism, teosofia, Kabbalah sekä esoteerinen kristillisyys. Bodhisattvakoulun kiinnostuksen ytimessä on yhtäältä ymmärtää ihmisyyttä ja maailmankaikkeutta henkisten filosofioiden ja sisäisten kokemusten kautta, joille henkiset opetukset antavat loogisen ja selkeän pohjan. Toisaalta vähintään yhtä keskeistä kuin sisäisten kokemusten ymmärtäminen on harjoitella elämään ihmiselämän arkea tietoisuudesta ja myötätunnosta käsin, johon koulutus antaa vahvan ja jalat maassa olevan pohjan.

Pohjimmaisena tarkoituksena on nähdä asiat niin kuin ne ovat, ilman illuusioita ja glamouria. Harjoittelemme päästämään irti myös erilaisista henkisistä uskomuksista, jotka eivät vie meitä todelliseen Itseen, vaan ruokkivat mielikuvitustamme ja pitävät yllä henkistä egoamme. Henkinen erottelukyky on avain todelliselle intuitiolle avautumiselle mielikuvituksen sijaan. Mottona toimintaamme ohjaamassa ovat mestari Jeesuksen sanat siitä, että ”hedelmistään puut tunnetaan”. Se, miten henkiset harjoitukset näkyvät arkielämässämme, esimerkiksi kyvyssämme havaita toimintamme motiiveja, tavassamme suhtautua itseemme ja toisiin ihmisiin, kyvyssämme levätä itsessämme ulkoisesta paineesta huolimatta ja valmiudestamme päästää irti asioista, jotka eivät tue harjoitustamme tai uhrautua omista mukavuusalueista palvellaksemme toisia, sekä viisaudessa ymmärtää milloin palveluksiamme ei todellisuudessa tarvita, ovat keskeisiä esimerkkejä edellä mainituista tietoisuuden hedelmistä, jotka kypsyvät sitoutuneen harjoituksen myötä. Lohduttavinta on se, että kaikessa keskeneräisyydessämme saamme luottaa, että kun kärsivällisesti mutta pitkäjänteisesti koputamme, meille avataan.

Kaikista tärkeintä tietoisuuden polulla on kuitenkin henkinen armo, joka ylittää kaiken pyrkimyksemme ja jota ilman pyrkimyksemme ei kanna todellista hedelmää. Polkuamme tukevat useat armon lähteet. Omistamme tämän koulutuksen kaikille Bodhisattva-olennoille, jotka inspiroivat henkistä harjoitustamme ja elämäämme. Bodhisattva –termi tulee budhalaisuudesta ja tarkoittaa olentoa, joka on oivaltanut oman todellisen luontonsa tietoisuutena ja joka siitä kumpuavasta myötätunnosta käsin toimii edistääkseen kaikkien elävien olentojen kärsimyksestä vapautumista ja tietoisuuden heräämistä.

Kokoonnumme kuutena viikonloppuna Bodhisattvakouluun.

Päivämäärät 7.-9.9; 26.-28.10; 23.-25.11; 18.-20.1; 29.-31.3; 17.-19.5.

Aloitamme perjantain meditaatiolla klo 19.30. Voit saapua paikalle aikaisintaan klo 19. Lauantaina klo 10-20, ja sunnuntaina klo 9-16. Yöpyjille aamiainen ennen koulutusten alkamista. Maksuton yöpyminen on mahdollista Sydänmaassa, mutta varaudu myös patjamajoitukseen, koska sänkypaikkoja ei riitä kaikille.

Hinta 135 euroa (sis 24% alv) viikonloppu sisältäen nauhoitteet; 100 euroa työttömät ja opiskelijat, joilla ei palkkatuloja. Yli 400 km päästä tuleville 100/90 euroa. Kaikki luennot ja ohjatut meditaatiot nauhoitetaan mp3 muodossa, joten kurssille voi osallistua myös kotoa käsin jäljestäpäin, jos ei pääse joku kerta paikalle. Koulutus on kokonaisuus eikä kurssipäivästä poissaolo vaikuta hintaan alentavasti. Jos kurssin suorittaa kokonaan etäopiskeluna, nauhoite maksaa 95 euroa/viikonloppu. Mikäli haluat nauhoitteet cd muodossa postitse, hinta on yhteensä 5 e/kerta. Kurssimaksu tilille Heartland-Sydänmaa FI40 8954 0710 1011 62. Kurssi voidaan maksaa kertaluontoisesti tai kuudessa erässä aina ennen kutakin tapaamista. 

Poikkeuksellisesti maksuajoista voidaan joustaa, mutta siitä on sovittava erikseen. Kurssilainen sitoutuu lähtökohtaisesti käymään koko vuoden koulutuksen, mikä on tärkeää koko ryhmän kannalta. Koulutuksen voi kuitenkin perustellusti keskeyttää, josta tulee ilmoittaa etukäteen. Viimeiseltä kerralta pois oleminen ei tarkoita maksusta vapautumista. Kurssilainen saa tällöinkin edelleen nauhoitteet kotityöskentelyä varten.

Ilmoittautuminen mahdollisimman pian ja viimeistään 31.8. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 MG 0260

Opettajina toimivat Leena Heinämäki ja Hans Christian Hansen ovat omistautuneet henkisten traditioiden ja joogaperinteiden opiskeluun, meditaatioon ja henkiseen elämäntapaan lähes kahdenkymmenen vuoden ajan. He ovat opettaneet sekä edesmenneen Asger Lorentsenin koulutuksissa että pitäneet omia kursseja ja retriittejä vuosikymmenen ajan. Tällä hetkellä Leena ja Hans Christian ovat amerikkalaisen henkisen opettajan Mark Sullivanin sekä intialaisen opettajan Sri M:n oppilaita. (Sri M on legendaarisen Himalajalla asuvan Sri Guru Babajin oppilas). Molemmat opettajat tukevat Bodhisattvakoulua ja muita Sydänmaan koulutuksia. Koulutuksessa ei ole pohjimmiltaan kyse yksittäisten opettajien tiedosta tai visiosta vaan laajemmasta impulssista, jonka takana on useampia henkisiä traditioita ja mestareita. Kurssi ei kutsu seuraamaan ketään opettajaa tai henkistä traditiota, vaan antaa monipuolisia ja arjessa toimivia eväitä löytämään oman sisäisen yhteyden omaan sisimpään, henkiseen kotiin, pitkäjänteisen harjoituksen kautta.

 

Follow us

Get notified when new courses or retreats are coming.

Follow us

Get notified when new courses or retreats are coming.

Please sign up for our newsletter to get latest news.

Tilaa uutiskirje

captcha